Välj en sida
Studentlitteratur grundades år 1963 och är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter, elever och yrkesverksamma, som för våra författare.

Presentation av Studentlitteratur

Studentlittaratur, som har sitt säte i Lund, erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.

Oavsett form och förpackning, så är grundidén för Studentlitteratur alltid densamma. Allt som Studentlitteratur erbjuder bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Studentlitteratur har ett mycket stort nätverk av välmeriterade författare som vi är stolta över. De kommer från så gott som alla lärosäten i Sverige och bland dem finns även internationellt verksamma författare. För vetenskaplig utgivning sker regelmässig granskning av externa fackgranskare.

Kontaktinformation:

Studentlitteratur
Åkergränden 1

226 60 Lund
Tel: 046-31 20 00
E-post: info@studentlitteratur.se